Introduktion

For godt 30 år siden udgav en tidligere Gjesing-beboere sine erindringer om den landsby, hvor han var vokset op og havde bedrevet sit liv som landmand før Esbjerg by opslugte hans ejendom. Bogen kan købes på Esbjerg Byhistorisk Arkiv.

Selv jeg jeg født og opvokset i Gjesing mens det stadigvæk var et landsbysamfund og jeg kendte Niels J Gregersen særdeles godt, da jeg var bedste ven med hans yngste søn, Peter Gregersen. Vi sag endda ved samme pult i den gamle Gjesing Skole, hvor indkøbscentret med Kvickly i dag er placeret.

Gennem min barndom og ungdom i Gjesing og især gennem de senere år har jeg indsamlet værdifulde materialer om Gjesing fra tiden før 1975 og ønsker på sigt at gøre disse tilgængelige for offentligheden. Men først skal materialet bearbejdes via et projekt, som i respekt for Niels Gregersens tidligere arbejde har fået navnet “Gjesing Dengang” projektet.

Formålet med “Gjesing Dengang” projektet er at bearbejde de kildematerialet, så det på sigt kan udgives i samarbejdet med Esbjerg Byhistorisk Arkiv. Projektet omfatter følgende faser:

  1. Projektbeskrivelse udarbejdes med henblik på at definere projektets omfang og fastlægge et effektivt forløb, hvor flere personer kan frivilligt bidrage uafhængigt af hverandre, og hvor projektets mål kan opnås inden for den fastlagte tidsramme.
  2. Organisering af de allerede indsamlede materialer i et lukket web-arkiv, så det er lettere at vurdere, hvad vi allerede har, og hvad vi mangler
  3. Materialeindsamling fra kendte kilder for at komplementere de materialer, der allerede er tilgængelige. Disse placeres ligeledes i web-arkivet
  4. Samordning af materialet og fastlæggelse af den endelige form for udgivelsen
  5. Sikring af godkendelser og akkrediteringer over for ejerne af de anvendte materialer
  6. Redigering og Udgivelse af det færdige resultat. Formen er endnu ikke fastlagt, da der er flere muligheder.

Adgangen til materialet på nærværende web domain kræver godkendt login i selve projektforløbet. Dels fordi materialet ikke er valideret ,og dels fordi vi ikke ønsker at krænke de eksisterende copyrights.

 

Comments are closed.