Projektopstart

“Gjesing Dengang” projektet blev startet i begyndelsen af 2017, men havde været undervejs i længere tid. Indsamlingen af materialerne startede i 1964, da min morfar, Anders Bruun, fortalte om sin barndom på Blaabjerggaard i Gjesing i slutningen af 1800-tallet. Han var en særdeles god fortæller og kunne fastholde os børnebørn i timevis. Her blev min lokalhistoriske interesse vakt, og lige siden har jeg indsamlet fortællinger og fotos fra min barndomsegn.

For ca. 20 år siden blev jeg klar over, at den gamle “Gjesing Generation” var ved at forsvinde, og skulle deres erindringer bevares, så var tiden knap. Jeg kendte de bedste fortællere vældig godt fra min barndomstid i Gjesing, så det var relativt let at placere dem foran båndoptageren eller videooptageren og få deres minder fra “Gjesing Dengang” foreviget.

Udfordringen var, at disse materialer først får deres reelle værdi, når de bliver gjort offentligt tilgængeligt, og det kræver er omfattende projektarbejde, da kildematerialerne vedrørende Gjesing er ganske omfattende.

I samarbejde med VNSA er selve projektet blevet konkretiseret. Vi kender nu kilderne og deres tilgængelighed, og vi kender processen i bearbejdelsen af materialet frem til en konkret offentliggørelse. Så nu er det bare at gå igang. Første trin var et etablere en lukket hjemmeside, hvor materialerne og arbejdet kan samordnes, så vi kan være flere om samarbejdet uden at være fysisk tilstede i samme lokale.

Så hermed er projektet skudt i gang!

Comments are closed.