Bog: Bryndum Sogns Historie

Beskrivelse:

  • Titel: Bryndum Sogns Historie
  • Undertitel: Træk af Bryndum Sogns Historie
  • Forfatter: Søren Petersen
  • Forlag: N/A
  • ISBN: N/A
  • Udgivelsesår: 1967
  • Antal sider: 89
  • Tilgængelighed: Esbjerg Byhistorisk Arkiv
  • Privat eje: Carsten Riddersholm har en kopi fra Søren Petersen
  • Elektronisk kopi af bogen her>>

Forord

Som en, der har boet i Bryndum sogn i snart et halvt hundrede år og derved levet med i den stærke udvikling, der er sket her i denne tid, har jeg næsten følt det som en forpligtelse for eftertiden, dels at nedskrive mine egne op­levelser fra nævnte periode og dels på grundlag af historiske kilder at give en samlet beskrivelse af forholdene i vort sogn, som de har udviklet sig fra de ældste tider og til nu.

Da en del af det, der her er skrevet, ikke alene har fundet sted i selve vort sogn, men for en del også i det øvrige land, har jeg med dettes historiske ud­vikling som baggrund søgt at påpege, hvorledes denne har indvirket på de for­hold, der har været levet under her i sognet til de forskellige tider.

I 1947 skrev gdr. Holger Willadsen, Kjersing, »Bryndum-V. Nebels histo­rie«, hvori særlig udskiftningen, kommunalstyret og en del af sognets ledende mænd er beskrevet. Disse forhold er derfor ikke særlig berørt i bogen her, og jeg vil derfor mene, at de to bøger på god måde kan udfylde hinanden.

Gjesing, juli 1967 / Søren Petersen

 

 

Comments are closed.