Bog: Gjesing Dengang

Beskrivelse

  • Titel: Gjesing Dengang
  • Undertitel: Billeder og erindringer
  • Forfatter: Niels J. Gregersen
  • Forlag: Dan-Text
  • ISBN: 87-982081-1-4
  • Udgivelsesår: 1985
  • Antal sider: 52
  • Tilgængelighed: Esbjerg Byhistorisk Arkiv
  • Privat eje: Carsten Riddersholm har en kopi fra Niels Gregersen.

Bogen kan læses her>>

Forfatterens Forord

Efter at Gjesing som bondesamfund næsten var forsvundet i 1975, gik jeg – i samarbejde med Byhistorisk Arkiv i Esbjerg – i gang med at fået foto af de fleste gårde, der havde eksisteret på matriklerne i byen før udstykningen i parcelhusgrunde.

Derefter var det nærliggende også at vide lidt om ejerforhold og generationer, men da der tidligere er skrevet fortrinlige bøger om Bryndum sogn og dermed også Gjesing, vil dette bidrag til vor bys historie mest blivebilleder og personlige erindringer.

Set i forhold til historiens løb er 80 år kun et meget lille tidsmål. Men for et menneskes virketid er det langt, og så vil jeg da gerne nedskrive lidt af det, jeg har hørt og oplevet i Gjesing i min tid. Noget bliver ufortalt og andet er sikkert glemt.

Gjesing i september 1985

Niels J. Gregersen.

Comments are closed.