Bog: Søren Petersen 80 år

Beskrivelse:

  • Titel: Søren Petersen
  • Undertitel: 1890 – 6. marts 1970
  • Forfatter: Søren Petersens venner
  • Forlag: N/A
  • ISBN: N/A
  • Udgivelsesår: 1970
  • Antal sider: 24
  • Tilgængelighed: Esbjerg Byhistorisk Arkiv
  • Privat eje: Carsten Riddersholm har en kopi fra Søren Petersen
  • Elektronisk kopi af bogen her>>

Forord

Kirkesanger – menighedsrådsformand

Det er mig en glæde på een gang at kunne ønske dig tillykke med de fire snese og at bringe dig en hjertelig tak, dels for et mangeårigt godt samarbejde og dels for venskab gennem mere end 32 år.

Det var en kold novemberdag i 1937, at jeg som ansøger til sognepræsteembedet i Brøndum -V. Nebel første gang blev vel modtaget i jeres hjem, og det blev indledningen til mangt et hyggeligt samvær.

I din egenskab af formand for menighedsrådet, et hverv, som du kun nødigt nedlagde, lærte jeg din evne til at for­ handle at kende. Jeg erindrer ikke, at det nogensinde blev nødvendigt at foretage en egentlig afstemning; under din ledelse drøftedes alle spørgsmål og foreliggende sager, så de forskellige meninger efterhånden bøjedes mod hinanden, og enighed opnåedes. Din interesse for og kærlighed til dette arbejde satte sit præg på forhandlingerne, og alt var altid tilrettelagt på bedste måde.

Også som kirkesanger for dit skoledistrikt var det en betryggelse at vide dig til stede ved de kirkelige handlinger, så alt kunne foregå smukt og værdigt.

Der var meget andet, der kunne nævnes, men må jeg nævne eet: Fra de år, da jeg var med i skolekommissions­ arbejdet, mindes jeg den oplevelse, det var, i dig at møde en vestjydsk skolelærer, når han var bedst. De årlige “eksaminer” var en fest, som man altid glædede sig til, og således oplevede også eleverne dem. Min beundring for det arbejde, der her blev udført, og endnu engang tak for alt til jer begge.

Kay Schmidt

Comments are closed.