Fortællinger

Her bringes en række fortællinger fra borgere med tilknytning til Gjesing dengang:

Lokalhistorier samlet af Poul Erik Højbak

I 1980 satte en Gjesing beboer sig for øje at samle en række erindringsbeskrivelser fra det gamle Gjesing. Artiklerne blev bragt i forskellige lokalaviser. Her bringes artiklerne efter at Poul Erik Højbak har godkendt en bredere anvendelse af artiklerne. Se artiklerne her>>

Niels Jessen Gregersen fortæller..

Niels J.Gregersens fader skrev i starten af 1980’erne bogen: “Gjesing Dengang”. Bogen kan købes på Esbjerg Byhistorisk Arkiv.

Endvidere har Niels J. Gregersen i 1971 skrevet “Slægten fra Forum”, hvor der på siderne 61 f.f. skrives om erindringerne fra Gjesing.

Læs om Niels j. Gregersens erindringer her>>

Gunnar Gregersen fortæller..

Gunnar Gregersens fader skrev i starten af 1980’erne bogen: “Gjesing Dengang”. I 2013 blev Gunnar opfordret til at skrive sine memorandums fra barndoms- og ungdomstiden på Sejstedlund i Gjesing. Læs hans beskrivelser her>>

Arne Bruun fortæller..

Arne Bruun er født i 1908 og opvokset på Blaabjerggaard i Gjesing. Arne var landbrugsuddannet og købte omkring 1940 gården i Bryndumdam og da han i en høj alder blev pensioneret flyttede han til et hus i Tarp. Arne Bruun var en rigtig god fortæller og for ca. 20 år siden “luskede” vi fortællingerne ud af ham før det var for sent. De flere beretninger er på video, men i en alder af 92 år fik vi ham til computeren for at skrive om livet, dengang han var barn og ung. Hans fortælling kan læses her>>

Comments are closed.