Tidslinje

Denne sektion tjener det formål at få et tidsmæssig overblik og dermed hjælpe til at forstå hændelsernes sammenhæng. Dette er en vigtig forudsætning for at kunne fortælle historien om “Gjesing Dengang” på troværdig vis. Så vidt det er muligt er de enkelte hændelser refereret eller beskrevet for dermed at binde dem sammen i et logisk forløb. Der er ingen intention om at alle hændelserne skal indgå i den endelige historiefortælling selv om de har været med til at danne strukturen i og rammerne for fortællingen.

Hændelserne angives kronologisk og grupperes i 5 perioder:

  1. Fra Istiden from til Grevens Fejde i 1534
  2. Jordreformerne som følge af Grevens Fejde og Reformationen frem til Udskiftningen (1534 – 1780)
  3. Planlægningen og gennemførelsen af Udskiftningen i slutningen af 1700-tallet
  4. Landsbyliv efter Udskiftningen frem til eksproprieringerne fra ca. 1960
  5. Tiden efter Gjesing Nord udstykningerne.

Comments are closed.