Gårde og Huse

Helt centralt i “Gjesing Dengang” var egnens gårde og senere også dens huse. Vi har delt denne sektion op i to afsnit: 1) Ejendomme og Beboere i perioden 1600 til 1800 2) Ejendomme og Beboere efter udflytningen i slutningen af 1700-tallet og frem til Esbjerg Nord opslugte området i slutningen af 1900-tallet.

Årsagen til valget af disse to perioder er ud fra væsentlige udefrakommende historiske begivenheder, der i høj grad bestemte rammerne for landsbyens udvikling. Hændelserne er:

  1. Grevens Fejde i 1534 – 1536, som endte med at bondeopstanden blev slået ned og som konsekvens måtte størstedelen af selvejerbønderne afgive deres ejendomme til Kronen
  2. Reformationen i 1536, hvor Kronen benyttede chancen til at overtage store dele af den katolske kirkes ejendom.
  3. Udskiftningen i 1770’erne, hvor jordreformerne medførte at landsbyens jord blev omfordelt og landsbyens gårde blev flyttet ud på markerne.
  4. Esbjergs grundlæggelse i 1868. Byen blev en dynamo der i den grad påvirkede udviklingen af lokalområderne.
  5. Esbjergs byudvikling mod nord, der fra slutningen af 1950’erne opslugte de lokale gårde. Lokalplanen var desuden fastlagt således, at stort set alle de gamle gårde bliv nedrevet, så i dag har vi kun de gamle fotografier og de skriftlige materialer.

Den første periode omfatter tiden fra Kronens overtagelse af selvejerbøndernes gårde og frem til Udskiftningen. De statslige arkiver blev langt mere omfattende og kvaliteten af informationerne blev væsentlig forbedret efter at Kronen overtog gårdene og jorden.

Den anden periode omfatter tiden fra Udskiftningens begyndelse og frem til etablingen af Gjesing Nord planerne. Selve udskiftningen er er godt dokumenteret og det nye matrikelsystem fra ca. 1822 giver en særdeles grundig beskrivelse at jordens og ejendommenes udstykninger og sammenlægninger efter denne periode.

Der findes mange kilder, der beskriver ovennævnte hændelser i detaljer

Comments are closed.